Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Posiadamy bogaty zakres usług oraz doświadczenie
 • Płock – inwentaryzacja terenów zieleni na skarpach; na odcinku Hotel Starzyński – Katedra
 • Poznań – Inwentaryzacja terenów zieleni wokół zespołu dawnego młyna – przy ulicy Sarniej i Sośnickiej
 • Włocławek – szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów nad brzegiem Wisły; w rejonie ulic: Solna – Piwna
 • Poznań – szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów na terenach sąsiadujących ze Stadionem Miejskim przy ulicy Bułgarskiej na cele EURO 2012
 • Toruń – opracowanie inwentaryzacji terenów zieleni w rejonie Szosy Bydgoskiej
 • Wrocław – Szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni przylegających do Stadionu Olimpijskiego
 • Poznań – Inwentaryzacja terenów zieleni  okalających Fort na terenie parku Piaśnicka/Kurlandzka

Projektowanie terenów zieleni

 • ogrody przydomowe
 • tereny wokół zakładów pracy
 • zieleń miejska
 • tereny objete ochroną przez Konserwatora Zabytków
Przykłady : branża – zieleń
 • Pasłęk – Projekt zagospodarowania terenów zieleni na terenie strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” z uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
 • Piła: SAF – HOLLAND Polska Sp. z o.o.
 • Poznań:     Ogródki Miejskie – Strzelecka/Długa; przebudowa placu
 • Tereny wokół Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej – na cele
  EURO 2012
 • Park: Kurlandzka/Piaśnicka ( obszar forteczny)
 • Płock: Tereny zieleni na skarpach na odcinku: Hotel Starzyński –
  Katedra wraz z amfiteatrem
 • Włocławek: Tereny zieleni wokół przystani wodnej – ul. Piwna, Solna, Fabryczna
 • Wrocław: Tereny przylegające do Stadionu Olimpijskiego ( w związku z przebudową obiektu)
 • prace ziemne
 • instalacja systemów automatycznego nawadniania
 • systemy oświetlenia ogrodów
 • architektura ogrodowa
 • zbiorniki wodne
 • sadzenie roślin
 • zakładanie trawników

 

 

 •  pielęgnacja trawników
 •  przycinanie żywopłotów
 •  prześwietlanie koron drzew
 •  nawożenie organiczne i mineralne w oparciu o analizę glebową
 •  przesadzanie roślin
 •  konserwacja systemów nawadniających

Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Prac w Terenach  Zieleni